back to top

Toma Penavić

toma penavić

1941. – 2023.

Iskreno suosjećamo sa vašom boli i molimo da duša pokojnog Tome pronađe mir i spokoj!
Od obitelji Meri Jelić ,Milema ,Marko,Mario i Valentina

eosmrtnice.ba