back to top

Žana Okuka

Žana Okuka

14. 7. 1988 – 12. 3. 2024.

Draga Žanki! Utjehe nema, samo beskrajni ponos što si bila naša! Ostaješ zauvijek u našim srcima i mislima. Spavaj nam mirno, naš dragi Anđele!

Tvoji:
tetka SUADA GERIN-DŽIHO, rodica LANA s PORODICOM i tetak OSMAN

citulje.novosti.rs