back to top

Milojka Petrović

DRAGA NAŠA STRINKA

milojka petrović

Milojka Petrović

1951 – 2024.

Hvala ti na ljubavi, brizi i pažnji koju si nam nesebično pružala. Nosićemo te u srcu zauvek.
Počivaj u miru.

Tvoji
RADA, TANJA, IVAN i MILICA PETROVIĆ s DECOM

citulje.novosti.rs