back to top

Vukosava Ristić

Vukosava Ristić

1957 – 2023

Groblje: Šabac novo groblje
Sahrana: 06.09.2023. 13:00

eumrli.com