back to top

Obavijest o smrti – Kurtić (rođena Kuduzović) Arifa

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 19. juna na Ahiret u 65. godini života preselila Kurtić (rođena Kuduzović) Arifa. Dženaza polazi u četvrtak, 20. juna...

Obavijest o smrti – Mahić rođ. Selimanović Suada

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 17. juna na Ahiret u 40. godini života preselila Mahić rođ. Selimanović Suada. Džanaza polazi u četvrtak, 20. juna...

Obavijest o smrti – Durmić (Hase) Rifet

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 15. juna u Italiji na Ahiret u 65. godini života preselio Durmić (Hase) Rifet. O datumu i terminu...

Obavijest o smrti – Šakanović (rođ. Keserović) Minka

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 16. juna na Ahiret u 67. godini života preselila Šakanović (rođ. Keserović) Minka. Dženaza polazi u utorak, 18. juna...

Obavijest o smrti – Kajtazović (rođ. Ćerimović) Hasiba

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 16. juna na Ahiret u 79. godini života preselila Kajtazović (rođ. Ćerimović) Hasiba, žena rahmetli Hašima iz Šabića. Dženaza...

Obavijest o smrti – Koštić (Derviša) Safet

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 15. juna na Ahiret u 69. godini života preselio Koštić (Derviša) Safet. Dženaza polazi u ponedjeljak, 17. juna ispred...

Obavijest o smrti – Mehić (rođ. Račinović) Bejza

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 15. juna na Ahiret u 75. godini života preselila Mehić (rođ.Račinović) Bejza. Dženaza polazi ispred kuće umrle u Velikoj...

Obavijest o smrti – Halikotić (Hasiba) Muharem

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 13. juna na Ahiret u 78. godini života preselio Halikotić (Hasiba) Muharem zvani Pajo. Dženaza polazi u petak, 14....

Obavijest o smrti – Mehić (Huse) Abid

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 11. juna na Ahiret u 81. godini života preselio Mehić (Huse) Abid. Dženaza polazi u subotu, 15. juna...

Obavijest o smrti – Pivić (rođ. Nadarević) Refika

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 13. juna na Ahiret u 54. godini života preselila Pivić (rođ. Nadarević) Refika. Dženaza polazi u petak, 14. juna...

Obavijest o smrti – Jašić (Rašida) Derviš zvani Bijeli

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 09. juna iznenadnom smrću na Ahiret u 56. godini života preselio Jašić (Rašida) Derviš zvani Bijeli iz Gornje...

Obavijest o smrti – Ogrešević (Huseina) Ale

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 08. juna na Ahiret u 56. godini života preselio Ogrešević (Huseina) Ale iz Marjanovca – Ramića brdo. Dženaza polazi...

Obavijest o smrti – Rizvić (Mustafe) Ismet zvani Duda

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 08. juna na Ahiret u 61. godini života preselio Rizvić (Mustafe) Ismet zvani Duda. Dženaza polazi u nedjelju, 09....

Obavijest o smrti – Dizdarević (rođ. Mešinović) Šeka

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 07. juna na Ahiret u 76. godini života preselila Dizdarević (rođ. Mešinović) Šeka iz Poljane. Dženaza polazi u utorak,...

Obavijest o smrti – Bašić (rođ. Torić) Besima

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 07. juna na Ahiret u 62. godini života preselila Bašić (rođ. Torić) Besima. Dženaza polazi u nedjelja, 09. juna...

Obavijest o smrti – Kajtezović (rođ. Elezović) Adila

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 05. juna na Ahiret u 47. godini života preselila Kajtezović (rođ. Elezović) Adila iz Vejinca. Dženaza polazi u petak,...

Obavijest o smrti – Koštić (rođena Mekanović) Ćamila

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 05. juna na Ahiret u 84. godini života preselila Koštić (rođena Mekanović) Ćamila. Dženaza polazi u četvrtak, 06. juna...

Obavijest o smrti – Rošić (Hasana) Omer

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 04. juna na Ahiret u 84. godini života preselio Rošić (Hasana) Omer iz Vejinca. Dženaza polazi u četvrtak, 06....

Obavijest o smrti – Obić (rođena Begić) Saća

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 04. juna na Ahiret u 81. godini života preselila Obić (rođ.Begić) Saća, supruga Šere Parinog sa Kumarice. Dženaza polazi...

Obavijest o smrti – Ibradžić (Hasana) Šerif zvani Šeja

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 03. juna na Ahiret u 88. godini života preselio Ibradžić (Hasana) Šerif zvani Šeja. Dženaza polazi u utorak, 04....

Obavijest o smrti – Šakanović (Mehmeda) Bajram

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 03. juna na Ahiret u 93. godini života preselio Šakanović (Mehmeda) Bajram. Dženaza polazi u utorak, 04. juna isped...

Obavijest o smrti – Mušinović (rođ. Begić) Draga

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 02. juna na Ahiret u 73. godini života preselila Mušinović (rođ. Begić) Draga. O datumu i terminu klanjanja dženaze...

Obavijest o smrti – Dizdarević (Hase) Sefija

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 02. juna na Ahiret u 74. godini života preselila Dizdarević (Hase) Sefija iz Šumatca. Dženaza polazi u utorak, 04....

Obavijest o smrti – Dukić (rođena Ponjević) Senija

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 01. juna na Ahiret u 62. godini života preselila Dukić (rođena Ponjević) Senija. Dženaza polazi u nedjelju, 02. juna...

Obavijest o smrti – Ćufurović (Derviša) Huse

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 28. maja na Ahiret u 76. godini života preselio Ćufurović (Derviša) Huse. Dženaza polazi u četvrtak, 30. maja ispred...

Obavijest o smrti – Grozdanić (Huseina) Muharem

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 28. maja na Ahiret u 72. godini života preselio Grozdanić (Huseina) Muharem zvani Haro. Dženaza polazi ispred kuće umrlog...

Obavijest o smrti – Kekić (Hasana) Hašim

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 28. maja na Ahiret u 90. godini života preselio Kekić (Hasana) Hašim zvani Hašan. Dženaza polazi u čevrtak, 30....

Obavijest o smrti – Šabić (Alage) Razim

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 25. maja na Ahiret u 61. godini života preselio Šabić (Alage) Razim zvani Profo. Dženaza polazi u nedjelju, 26....

Obavijest o smrti – Suljanović (Šabana) Rasim

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 24. maja na Ahiret u 65. godini života preselio Suljanović (Šabana) Rasim zvani Bijeli. Dženaza polazi u nedjelju, 26....

Obavijest o smrti – Ćerimović (rođena Pašić) Hasibe

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 23. maja na Ahiret u 50. godini života preselila Ćerimović (rođena Pašić) Hasibe. O datumu i terminu klanjanja dženaze...

Obavijest o smrti – Muratović (Bajre) Rasim zvani Buđo

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 22. maja na Ahiret u 68. godini života preselio Muratović (Bajre) Rasim zvani Buđo. Dženaza polazi u subotu, 25....

Obavijest o smrti – Makić (rođena Hadžić) Amra

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 20. maja na Ahiret u 47. godini života preselila Makić (rođena Hadžić) Amra. Dženaza polazi u četvrtak, 23. maja...

smrti