back to top

Nadežda Kujundžić

Nadežda Kujundžić

1929 – 2023

Groblje: Obrenovac Staro groblje
Sahrana: 02.10.2023. 13:00

eumrli.com