Milorad (Mirko) Vujnović

Milorad (Mirko) Vujnović1941 – 2022 12.04.2022. Bileća