back to top

Milica Mihailović

milica mihailović

Milica Mihailović

1935 – 2023.

Preminula je 7. septembra 2023. Ispraćaj za kremaciju će se obaviti u subotu, 9. septembra u 10.15 sati na Novom groblju u Beogradu. Opelo počinje u 9.45 sati. Mico, hvala ti što si bila deo naših života. Volimo te.

Ožalošćeni:
unuk MARKO s PORODICOM, RODBINA i PRIJATELJI

eumrli.com