Mate Rezic

Poslednji pozdrav

mate rezic

Mate Rezic

1952 – 2023

Završni pozdrav dragoj majci i iskreno saučešće ožalošćenoj porodici.

bošnjačka porodica.

eos.ba