back to top

Veselko Vukšić

veselko vukšić
VESELKO VUKŠIĆ
7.10.2022.-7.10.2023.

U srcu tuga, na grobu tišina,
a u domu našem velika praznina.
Ne vidimo ti oči i ne čujemo glas
al’  osjećamo da si tu između nas.

Prođe godina dana i svakim danom sve više nedostaješ!

www.ljportal.com