Veselka Ereš

veselka ereš
VESELKA EREŠ

18.11.2018. – 18.11.2023.

Zauvijek ćeš živjeti u mom sjećanju

Tvoj suprug Toma

www.ljportal.com