Stojilko Stamenković Cike

DRAGI ĆALE

stojilko stamenković cike

Stojilko Stamenković Cike

1945 – 2023.

U sredu, 2. avgusta 2023. godine prestalo je da kuca srce plemenitog čoveka, supruga, oca, dede, svekra i tasta koji će večno živeti u našim srcima. Sahrana će se obaviti u subotu, 5. avgusta na groblju Lešće. Početak opela je u 11.30 sati.

Tvoja
BELA s DECOM

eumrli.com