Stjepan Šutalo

stjepan šutalo
STJEPAN ŠUTALO-Šćepo 
27.10.2022.-27.10.2023.

Godina je prošla a tišina para uši jer tvoj glas nam fali.
Ali pamti ćemo ga, i glas i lik i djelo i sve.
Dok nas bude bilo živjet ćeš u našim mislima, našim pričama i našim srcima.

Tvoja obitelj

www.ljportal.com