Stanko Gadže

1953. – 2022.

 

Zauvijek ćeš biti u našim mislima i molitvama.

Supruga Ljilja, sestra Zorka, djeca Maja, Mario, Ivana i Ivan