Špiro (Vidak) Samardžić

Špiro (Vidak) Samardžić1949 – 2022 18.04.2022. Bileća