back to top

Smilja Kojadinović

DRAGA MAMA

Smilja Kojadinović

13. 6. 1936 – 7. 6. 2010.

Prošlo je četrnaest godina od kada nisi s nama, ali sećanje na tebe zauvek ostaje. Mnogo te volim i uvek ćeš mi nedostajati.

Tvoja ćerka
VASILIJA

citulje.novosti.rs