back to top

Slobotka Božinovski

ZAUVEK ĆE OSTATI U NAŠIM SRCIMA NAŠA DRAGA

Slobotka Božinovski

1942 – 2024.

Preminula je 25. juna 2024. godine. Sahrana će se obaviti 27. juna na groblju u Ruckoj. Opelo počinje u 14 sati.

Ožalošćeni:
ćerke JADRANKA i MARGARETA, zetovi DEJAN i ZORAN, unuci DUŠAN, STEFAN i SAŠA, ostala RODBINA i PRIJATELJI

citulje.novosti.rs