Sjećanje na voljenoga sina i brata Ivicu Mamića (1.10.2002. – 1. 10. 2022.)

Sjećanje na voljenoga sina i brata Ivicu Mamića (1.10.2002. – 1. 10. 2022.)
 

Tuži su nam ovo dani, teško je biti bez tebe.
Teško je u svom srcu bol kriti i nasmijan biti.
Molitve naše neka te prate,
kad ne mogu da nam te vrate.
sjećanje na voljenoga sina i brata ivicu mamića (1.10.2002. – 1. 10. 2022.)
Tvoji najmiliji: mama, tata i brat