Simo (Jefta) Sušić

Simo (Jefta) Sušić1928 – 2022 21.06.2022. Gacko