ŠIDA (MURADIF) HASTOR IZET (HAMED) HASTOR

Zauvijek u našim srcima.

Sa ljubavlju i poštovanjem vas se sjećamo i spominjemo

šida (muradif) hastor izet (hamed) hastor

IZET (HAMED) HASTOR

Goražde


Vaš lik, vaše plemenite duše, ljubav i lijepe riječi zauvijek će biti dio naših života.

Kćerke Mubera, Amira i Azra