Ružica Riorović

Posljednji pozdrav

ružica riorović

Ružica Riorović
1941 – 2022
Zahvalna za svu ljubav i dobrotu koju si nesebično darivala, s ponosom, ljubavlju u srcu i molitvi opraštam se do ponovnog susreta tvoja Aida