Rosa (Vukanova) Dunđer

Rosa (Vukanova) Dunđerorđ. Trklja 22.06.2022. Bileća