RADMILA (NIKODIJA) STOJANOVIĆ

IN MEMORIAM

RADMILA (NIKODIJA) STOJANOVIĆ

11.9.2008.  – 
11.9.2022.

S ljubavlju i poštovanjem,

Valerija, Ognjen, Ivana sa porodicom i Dejan sa porodicom