back to top

Poznat termin dženaze radniku iz BiH koji je tragično stradao u Austriji!

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt izbornog zakona kojim je uređeno da izbore za organe vlasti u RS sprovodi Republička izborna komisija, gradske, odnosno opštinske izborne komisije i birački odbori koje će imenovati nadležni organi Republike Srpske.

Nacrtom izbornog zakona RS je predviđeno da se njegovim stupanjem na snagu neće primjenjivati odredbe Izbornog zakona BiH koje uređuju izbor poslanika Narodne skupštine, delegata Vijeća naroda RS, predsjednika i potpredsjednika RS, delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH iz RS, odbornika skupštine grada, odbornika skupštine opštine, gradonačelnika, načelnika opštine, imenovanje organa za sprovođenje izbora za zakonodavni, predstavničke i izvršne organe vlasti u RS.
Novina u odnosu na važeći zakon je uređivanje izbora delegata u Dom naroda u Parlamentranoj skupštini BiH iz Republike Srpske i zaštita izbornog prava kojom je predviđeno da će ovu zaštitu pružati, pored organa za sprovođenje izbora, Vrhovni sud Republike Srpske.
Nacrt zakona biće upućen u javnu raspravu jer se njime uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se konsultuju organi, organizacije, naučne i stručne institucije i zaiteresovani građani.

Usvojen je i Zaključak u vezi Nacrta izbornog zakona Republike Srpske.
U završnoj riječi Milorad Dodik rekao je da bi volio da propadnu prve varijante zaključaka, kako bi RS provela izbore po svom zakonu. Svjestan je da bi to, kada potpiše ukaz tog zakona, kojeg će vjerovatno ponovo ukinuti Šmit, ponoviti krivično djelo. Ne boji se eventualnih posljedica.

Usvojeni i zaključci
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je  sinoć oko ponoći Informaciju i set zaključaka povodom političke i bezbjednosne situacije u svijetu sa reperkusijama za RS. 45 poslanika je glasalo za, 11 suzdržanih.Ističu da su potrebne mjere da bi se zaštitila prava i slobode svojih građana i neutralisala posljedice protivustavnog djelovanja na teritoriji RS, navodi se u prijedlogu zaključaka klubova poslanika SNSD-a, SP-a, DEMOS-a, Ujedinjene Srpske, NPS-a i poslaničkih grupa SPS-a i DNS-a.
NSRS bi mogla, najavljuje Milorad Dodik, donijeti zakon o neprimjenjivanju odluka Suda i tužilaštva BIH u RS. Još jednom je ponovio optužbu da bi Amerikanci da ga hapse, da je dobio informaciju o tome da su spremni da pucaju, a Dodika dodaje da je i on spreman da puca.
U nastavku pogledajte zaključke usvojene na 11.Posebnoj sjednici NSRS:
1. Narodna skupština Republike Srpske traži da se od strane kolonijalne uprave u roku od sedam dana ponište sve odluke Kristijana Šmita, koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik.
2. Ukoliko se prvi zaključak ne ispuni, Narodna skupština Republike Srpske traži da se u najkraćem periodu održi sjednica Parlamentarne skupštini BiH i:
– Proglase nedozvoljenim i ništavnim sve odluke Kristijana Šmita koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik,
Da se zabrani organima BiH primjena tih odluka, Da proglase sajt OHR neprihvatljivim i antizakonitim mjestom objave akata,
Da zabrani Službenom glasniku BiH da objavljuje akte stranaca i njihovih organizacija,
Da se na istoj sjednici Parlamentarne skupštine BiH donese Izborni zakon BiH, sa svim poboljšanjima koji se tiču izbornog integriteta i da se razvlasti CIK u njegovom antiustavnom djelovanju,
Da se postigne politički konsenzus o daljem evropskom putu BiH i da se taj proces bitno ubrza,
Da se donese Deklaracija i potvrdi teritorijalni integritet BiH.
3. Ukoliko se ne ispoštuje Zaključak broj 2. Narodne skupštine Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske traži od izabranih predstavnika da prestanu odlučivati na nivou BiH i da se više ne vraćaju u taj proces.
Narodna skupština Republike Srpske traži od političkih stranaka iz Republike Srpske koji su u partnerstvu sa političkim strankama iz Federacije na nivou BiH da formalno i suštinski napuste to partnerstvo.
Narodna skupština Republike Srpske će donijeti svoju Deklaraciju i potvrditi teritorijalni integritet BiH predviđen Ustavom BiH sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda.
Republika Srpska će aktivirati sve zaključke i odluke Narodne skupštine i drugih institucija i nastaviti ih izvršavati.
Republika Srpska će se povući iz svih sporazuma (o vojsci, indirektnim porezima, VSTS) u isto vrijeme poštujući Ustav BiH. Narodna skupština Republike Srpske će donijeti Izborni zakon Republike Srpske.
Republika Srpska očekuje da se na predstojećem Vaskršnjem saboru potvrdi kršenje Dejtonskog sporazuma.
4. Republika Srpska je opredjeljena za potpuno poštovanje i dosljedno primjenjivanje međunarodnog prava, Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i Ustava Republike Srpske.
5. Osuđujemo i odbacujemo protivustavno djelovanje dijela Međunarodne zajednice, tzv. visokog predstavnika i institucija BiH, kojima se nastoji erodirati ustavnopravna pozicija Republike Srpske i ojačati institucije BiH.
6. Osuđujemo i odbacujemo korištenje Suda i Tužilaštva BiH kao instrumenta kojima se nastoji nametnuti primjena odluka tzv. visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH koje su u suprotnosti sa odredbama Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i njegovih aneksa IV i H.
7. Osuđujemo i odbacujemo korištenje sankcija Ministarstva finansija SAD kao sredstva pritiska na građane, političke partije i organizacije, ali i demokratski izabrane funkcionere Republike Srpske kojima se krše njihova ljudska prava i slobode.
8. Korištenje prijetnji i nasilja protiv građana Republike Srpske i njenih funkcionera, u cilju da se zastraši ili prinudi Republika Srpska da prihvati protivustavno djelovanje dijela međunarodne zajednice, tzv. visokog predstavnika i institucija BiH, bez odluka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, biće smatrano aktom terorizma.
9. Narodna skupština Republike Srpske zajedno ca nadležnim institucijama i organima Republike Srpske će preduzeti potrebne mjere da bi zaštitila prava i slobode svojih građana i neutralisala posljedice protivustavnog djelovanja na svojoj teritoriji.
10. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.
N1

cazin.ba