back to top

Ljubica Stamenović

Ljubica Stamenović 1955. - 2023. Groblje: Staro groblje Obrenovac Ukop: 09.12.2023. ...

Stamenović