back to top

Miloš Ranđić

Miloš Ranđić 1936. - 2024. Groblje: Valjevo - Novo groblje Ukop: 02.04.2024. 16:00 sati groblja.rs

Nadežda Ranđić

Nadežda Ranđić 1937. - 2024. Groblje: Valjevo - Novo groblje Ukop: 25.01.2024. 15:00 sati groblja.rs

Ranđić