back to top

Radomir Jovanović

Radomir Jovanovic 1930. - 2024. Groblje: Ripanj Erčansko Ukop: 07.05.2024. 13:00 sati groblja.rs

Radomir Malunić

Radomir Malunic 1954. - 2024. Groblje: groblje Ostružnica Ukop: 23.04.2024. 14:30 sati groblja.rs

Radomir Djurcic

Radomir Djurcic ...

Radomir Maksović

Radomir Maksović ...

Radomir Maksimović

Radomir Maksimović ...

RADOMIR – RADE OVUKA

RADOMIR - RADE OVUKA

Radomir Rade Ovuka

Dana 7.10.2022.godine umro je naš najdraži RADOMIR RADE OVUKA Radomir Rade Ovuka Sahrana će se obaviti u Sarajevu na gradskom groblju “Bare” u srijedu, 12.10.2022.godine u...

Radomir (Jovana) Bošković

Radomir (Jovana) Bošković1952 - 2022 09.05.2022. Gacko

Radomir