preselio

Na Ahiret preselio Šahinović (Ale) Sead

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Šahinović (Ale) Sead, dana 27.09.2023. godine u 45-oj godini života,...

Na Ahiret preselio Šabić (Rašida) Emin

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Šabić (Rašida) Emin dana 26. 07.2023.godine u 71-oj godini života preselio na Ahiret. DŽENAZA NAMAZ...

Na Ahiret preselio Bojić (Alija) Mustafa

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Omanović (Mehmeda) Ibrahim – prof. Ibro, dana 24.09.2023. godine...

Na Ahiret preselio Kajtazović (Zaima) Hasan

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naša draga Kapić Zejna – Zlatka, dana 15.09.2023. godine u 80-oj godini...

Na Ahiret preselio Nuhanović (Sulejmana) Nurija

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini i prijateljima da je naša draga Šepić (rođ. Murić) Saća dana 15.09.2023.god. u 78-oj god. preselila...

Na Ahiret preselio Ćoralić (Mustafa) Muharem – Hari

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naša draga Suljić (Haris) Nejra, dana 13.09.2023. godine u 2-oj godini života,...

Na Ahiret preselio Dizdarević (Alaga) Muhamed

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naša draga Suljić (Haris) Nejra, dana 13.09.2023. godine u 2-oj godini života,...

Na Ahiret preselio Delić (Asim) Zlatan

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Šarić (rođ. Kudić) Nure, dana 10.09.2023. godine u 81-oj godini...

Na Ahiret preselio Hozanović (Husein) Mujo – Pelin

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Šarić (rođ. Kudić) Nure, dana 10.09.2023. godine u 81-oj godini...

Na Ahiret preselio Goretić (Osme) Kadir-Braco

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Goretić (Osme) Kadir-Braco, dana 09.09.2023. godine u 75-oj godini...

Na Ahiret preselio Džakulić (Salko) Mehmed

Obavještavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i komšije da je dana 06.09.2023.god.u 55-oj.godini života na Ahiret preselila naša draga Perviz (Jašić) Arifa. Dženaza kreće u petak, 08.09.2023...

Na Ahiret preselio Osmanagić (Muharem) Ismet

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama tužnu vijest da nam je naš dragi OSMANAGIĆ (MUHAREM )ISMET dana 04.09.2023.godine na ahiret preselio u 69-oj...

Na Ahiret preselio Dizdarević (Jusuf) Remzija

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini i prijateljima da je naš dragi Dizdarević (Jusuf) Remzija dana 02.09.2023.god. preselio na ahiret. Dženaza će se...

Na Ahiret preselio Alija (Smail) Pozderac

Obavještavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i komšije da je dana 02.09.2023.god.u 58-oj.godini života na Ahiret preselila naša draga Porčić (Ibrahima) Sedija. Dženaza namaz će se obaviti ...

Na ahiret preselio Hadžić (Ibrahim) Muharem

Obavještavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i komšije da je dana 01.09.2023.god.u 83-oj.godini života na Ahiret preselila naša draga ĆATIĆ (r. Bašić) HANČE. Dženaza namaz polazi (nedjelja)...

Na Ahiret preselio Sedić (Huse) Refik

Obavještavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i komšije da je dana 01.09.2023.god.u 83-oj.godini života na Ahiret preselila naša draga ĆATIĆ (r. Bašić) HANČE. Dženaza namaz polazi (nedjelja)...

Na Ahiret preselio Duraković (Fehim) Đulaga

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Duraković (Fehim) Đulaga, dana 30.08.2023. godine u 58-oj godini...

Na Ahiret preselio Perviz (Osman) Munib

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Perviz (Osman) Munib, dana 29.08.2023. godine u 91-oj godini...

Na Ahiret preselio Nanić (Arif) Suvad

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Huskić (Ibro) Emine, dana 27.08.2023. godine u 78-oj godini života,...

Na Ahiret preselio Duraković (Alage) Ibro

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Duraković (Alage) Ibro, dana 26.08.2023. godine u 75-oj godini života,...

Na Ahiret preselio Ljubijankić (Šaćir) Faruk – Šaćkin

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je nasa draga Bašagić (r. Tahirović) Esma dana 24.08.2023, godine, u 59-oj godini života preselila na Ahiret. Dženaza namaz...

Na Ahiret preselio Hrle (Hamida) Ismet – Cigo

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je nasa draga Šabić (Ćehić) Hasnija dana 24.08.2023, godine, u 89-oj godini života preselila na Ahiret. Dženaza namaz polazi...

Na Ahiret preselio Agičić (Hasan) Omer zv. Ferid

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je nasa draga Šabić (Ćehić) Hasnija dana 24.08.2023, godine, u 89-oj godini života preselila na Ahiret. Dženaza namaz polazi...

Na Ahiret preselio Mahmić Nurija

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je nasa draga Jakupović (Hamulić) Gope dana 22.08.2023, godine, u 86-oj godini života preselila na Ahiret. Dženaza namaz polazi...

Na Ahiret preselio Rizvanović (Rizvana) Hasan

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naša draga Topić (rođ. Puškar) Hafeza – Fezo, dana 23.08.2023. godine...

Na Ahiret preselio Horozović (Husein) Alija

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naša draga Kržalić (rođ. Toromanović) Ajiša, dana 22.08.2023. godine u 84-oj godini...

Na Ahiret preselio Rizvanović (Hasana) Adil

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naša draga Jusić (Šabić) Behara, dana 21.08.2023. godine u 85-oj godini...

Na Ahiret preselio Mujčić (Bajre) hadži Zaim

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Mujčić (Bajre) hadži Zaim dana 20.08.2023. godine u 93-oj...

Na Ahiret preselio Ćoragić (Kasim) Almir

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Handanagić (Ismet) Edin – Dino dana 15.08.2023. godine u...

Na Ahiret preselio Handanagić (Ismet) Edin – Dino

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Handanagić (Ismet) Edin – Dino dana 15.08.2023. godine u...

Na Ahiret preselio Hadžić (Osmana) Osman

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Hadžić (Osmana) Osman dana 17.08.2023. godine u 80-oj godini...

Na Ahiret preselio Majetić (Ibro) Safet – Babin

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Majetić (Ibro) Safet – Babin dana 15.08.2023. godine u...

Na Ahiret preselio Harbaš (Mujaga) Muhamed

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Harbaš (Mujaga) Muhamed dana 14.08.2023. godine u 70-oj godini...

Na Ahiret preselio Memić (Ferid) Sabid

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Memić (Ferid) Sabid dana 14.08.2023. godine u 62-oj godini...

Na Ahiret preselio Abdić (Senada) Ferid

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Abdić (Senada) Ferid dana 14.08.2023. godine u 33-oj godini...

Na Ahiret preselio Hodžić (Mustafa) ef. Fehim

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Halilović (Izet) Mirnes- Cuta dana 11.08.2023. godine u 39-oj godini...

Na Ahiret preselio Begović (Muhameda) Ramiz

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Halilović (Izet) Mirnes- Cuta dana 11.08.2023. godine u 39-oj godini...

Na Ahiret preselio Muhamed (Husein) Begić

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Halilović (Izet) Mirnes- Cuta dana 11.08.2023. godine u 39-oj godini...

Na Ahiret preselio Hadžipašić (Ahmeta) Šefik

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Hadžipašić (Ahmeta) Šefik, dana 08.08.2023. godine u 66-oj godini života,...

Na ahiret preselio Omerčević (Nurije) Izet

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 10. augusta na Ahiret u 48-godini života preselio Na ahiret preselio Omerčević (Nurije) Izet. Dženaza polazi ispred porodične kuće...

Na ahiret preselio Ljubijankić (Abid) Ibrahim

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 02. augusta tragično u Hrvatskoj na Ahiret u 38. godini života preselio ALDŽIĆ (ŠABAN) MEVLUDIN zvani Bato. Dženaza polazi u četvrtak,...

Na ahiret preselio Mustedanagić (Hasib) Hasan – Turčin

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je 02. augusta tragično u Hrvatskoj na Ahiret u 38. godini života preselio ALDŽIĆ (ŠABAN) MEVLUDIN zvani Bato. Dženaza polazi u četvrtak,...

Drugi upravo čitaju