back to top

Na Ahiret preselila Hadžić (rođ. Muhamedagić) Zumreta

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je 09.04. 2024 godine u 89. godini na Ahiret preselila Hadžić (rođ. Muhamedagić) Zumreta. Dženaza polazi ispred kuće umrle...

Na Ahiret preselila Kajtazović (rođ. Buljubašić) Refika

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je 05.04.2024. godine u 1.oj godini života na ahiret preselio Bajrektarević Arman. Dženaza će se klanjati u Utorak 09.04.2024....

Na Ahiret preselila Hegić (rođ. Esmerović) Fatime

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama žalosnu vijest da je naša draga Čaušević (Mahić) Maira dana 06.04.2024. god. nakon duge i teške bolesti...

Na Ahiret preselila Čaušević (Mahić) Maira

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama žalosnu vijest da je naša draga Čaušević (Mahić) Maira dana 06.04.2024. god. nakon duge i teške bolesti...

Na Ahiret preselila Sagrković (rođ. Vardić) Fata

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je nas dragi Musić (Ibrahim) hadži Husein, dana 05.04.2024.godine u 89. godini života preselio na Ahiret. Dženaza merhuma će...

Na Ahiret preselila Muhamedagić (rođ. Kajtazović) Sefija

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je nas dragi Musić (Ibrahim) hadži Husein, dana 05.04.2024.godine u 89. godini života preselio na Ahiret. Dženaza merhuma će...

Na Ahiret preselila Šehić (rođ. Vojić) Zemina

Tužnim scem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama žalosnu vijest da je nasa draga Šehić (Maho) Zemina r.Vojić , dana: 01.04.2024.god.  u 90. godini života...

Na Ahiret preselila Selimagić (Veladžić) Safija

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima žalosnu vijest da nam je naš dragi Balić (Ibrahim) Usrin – Sago dana 31.03.2024. godine u 70-oj...

Na Ahiret preselila Bajrić (Mahmić) hadži Fatima

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima da je dana 31.03.2024. godine u 76. godini života na Ahiret preselila...

Na Ahiret preselila Semanić (rođ. Nuhanović) Šerifa

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima žalosnu vijest da nam je naša draga Osmičević (rođ. Kapić Mehmeda) Rasima dana 30.03.2024. godine u...

Na Ahiret preselila Nožić (rođ. Rekanović) Šerife

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima žalosnu vijest da nam je naša draga Nožić (rođ. Rekanović) Šerife dana 29.03.2024. godine u 68....

U 29. godini života na Ahiret preselila Mersina Talić

Sa žalošću javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je naša draga  Mersina (Nedžad) Talić preselila na ahiret, dana 24.03.2024.godine u 29. godini života. Dženaza i...

Na Ahiret preselila Elkasović (rođ. Hilić) Zijade

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima žalosnu vijest da nam je naša draga Bećiragić (rođ. Bašagić) Asima dana 26.03.2024. godine u 69....

Na Ahiret preselila Bećiragić (rođ. Bašagić) Asima

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima žalosnu vijest da nam je naša draga Bećiragić (rođ. Bašagić) Asima dana 26.03.2024. godine u 69....

Na Ahiret preselila Kadić (Sulejmana) Alija

Sa žalošću javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je naša draga Ilmić (Ćehić) Besima preselila na ahiret, dana 24.03.2024.godine u 45. godini života.   Dženaza namaz...

Na Ahiret preselila Ilmić (Ćehić) Besima

Sa žalošću javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je naša draga Ilmić (Ćehić) Besima preselila na ahiret, dana 24.03.2024.godine u 45. godini života.  ...

Na Ahiret preselila Šabić (rođ. Osmanović) Ramiza

Sa dubokom tugom i žalošću javljamo rodbini, komšijama i prijateljima, da je naš dragi Hasojlić (Sulejmana) Muhamed preselio na Ahiret u 72. godini života. Dženaza...

Na Ahiret preselila Lelić (rođ. Čaušević) Ćamila

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima žalosnu vijest da nam je naša draga Lelić (rođ. Čaušević) Ćamila dana 23.03.2024. godine u 74....

Na Ahiret preselila Husić (Aldžić) Emina

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima žalosnu vijest da nam je naša draga Budimlić (rođ. Hadžić) Arifa dana 20.03.2024. godine u 74....

Na Ahiret preselila Budimlić (rođ. Hadžić) Arifa

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima žalosnu vijest da nam je naša draga Budimlić (rođ. Hadžić) Arifa dana 20.03.2024. godine u 74....

U 32. godini života na Ahiret preselila Hozanović (Derviša) Enisa

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima žalosnu vijest da nam je naša draga Čaušević Emina rođ. Begović dana 18.03.2024. godine u 84....

Na Ahiret preselila Čaušević (rođ. Begović) Emina

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima žalosnu vijest da nam je naša draga Čaušević Emina rođ. Begović dana 18.03.2024. godine u 84....

Na Ahiret preselila Selimagić (Pajalić) Đulsa

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima žalosnu vijest da nam je naša draga Hasanović (Rekić) Šefika dana 13.03.2024. godine u 62. godini...

Na Ahiret preselila Srebrić (Rekić) Alije

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima žalosnu vijest da nam je naša draga Šabić (rođ. Durmić Omera) Emina dana 15.03.2024. godine u...

Na Ahiret preselila Šabić (rođ. Durmić Omera) Emina

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima žalosnu vijest da nam je naša draga Šabić (rođ. Durmić Omera) Emina dana 15.03.2024. godine u...

Na Ahiret preselila Livaković (rođ. Nuhanović) Hajra

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima žalosnu vijest da nam je naša draga Topčagić (rođ. Tatarević) Fatima – Timka dana 13.03.2024. godine...

Na Ahiret preselila Topčagić (rođ. Tatarević) Fatima – Timka

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima žalosnu vijest da nam je naša draga Topčagić (rođ. Tatarević) Fatima – Timka dana 13.03.2024. godine...

Na Ahiret preselila Hozdić (rođ. Šušnjar) Mine

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima žalosnu vijest da nam je naša draga Hozdić (rođ. Šušnjar) Mine dana 13.03.2024. godine u 86....

Na Ahiret preselila Halilagić (rođ. Kajtezović) Šemsa

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, komšijama i poznanicima žalosnu vijest da nam je naša draga Vukalić Jasmina rođ. Hukanović dana 13.03.2024. godine u 61....

Na Ahiret preselila Japić (Smajo) Aida

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da nam je naša draga Japić (Smajo) Aida na Ahiret preselila 07.03.2024.god. u 52. godini života. Dženaza polazi...

Na Ahiret preselila Civić (rođ. Bajramović) Hazima

Dana 08.03.2024 god. u 64- godini života na Ahiret je preselila Cerić (rođ. Mušić) Ferida. Dženaza namaz će se klanjati u nedjelju 10.03.2024. godine poslije...

Na Ahiret preselila Akmadžić (rođ. Kapić) Ferida – Ferka

Dana 08.03.2024 god. u 64- godini života na Ahiret je preselila Cerić (rođ. Mušić) Ferida. Dženaza namaz će se klanjati u nedjelju 10.03.2024. godine poslije...

preselila