back to top

Gordana Petaković

Gordana Petaković 1930. - 2024. Groblje: Valjevo - Novo groblje Ukop: 20.02.2024. 15:00 sati groblja.rs

Petaković