Kapor

Slobodan (Novaka) Kapor

Slobodan (Novaka) Kapor1944 - 2022 15.03.2022. Bileća

Slobodan (Novakov) Kapor

Slobodan (Novakov) Kapor Opraštamo se od brata, devera, strica. Neka vaša dobra duša nađe mir na nebu. Vaš brat Milan, snaha Slobodanka,...

Luka (Miloš) Kapor

Luka (Miloš) Kapor2000 - 2022 21.05.2022. Bileća

Drugi upravo čitaju