back to top

DŽEVDET-Đeđa (Mustafa) GABELA

INNA LILLAHI WE INNA ILEJHI RADŽI'UN – Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo! … za ovaj trenutak – pripremajte se – (hadis) Duboko ožalošćeni obavještavamo...

DŽEVDETĐeđa