back to top

Kata Zucić – udova Davida

Kata Zucić – udova Davida 1949. ⇀ 2024. Gospodine, tvojim se vjernima život mijenja a ne oduzima! Ja sam uskrsnuće i život, tko u mene vjeruje, ako...

Davida