back to top

Gabrijela Borjanović

Gabrijela Borjanović 1954. - 2023. Groblje: Petrovac - groblje Umka Ukop: 20.11.2023....

Borjanović