back to top

Biserka Anđelković

Biserka Anđelković 1939. - 2024. Groblje: Sremčica novo 3 Ukop: 27.03.2024. 14:00 sati groblja.rs

Radovan Anđelković

Radovan Anđelković 1956. - 2024. Groblje: Batočina Ukop: 14.01.2024. 13:00 sati groblja.rs

Anđelković