Ahiret

Na Ahiret preselila Šakonjić (rođ. Šepić) Fata

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Šahinović (Ale) Sead, dana 27.09.2023. godine u 45-oj godini života,...

Na Ahiret preselio Šahinović (Ale) Sead

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Šahinović (Ale) Sead, dana 27.09.2023. godine u 45-oj godini života,...

Na Ahiret preselila Talić (rođ. Čaušević) Senada

Tuznim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komsijama zalosnu vijest da je nasa draga Memagic (Havic) Razija, dana 27.09.2023, god, nakon krace bolesti u 71...

Na Ahiret preselila Bajrić (Halkić) Ramiza

Tuznim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komsijama zalosnu vijest da je nasa draga Memagic (Havic) Razija, dana 27.09.2023, god, nakon krace bolesti u 71...

Na Ahiret preselila Zarifović Rasima

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naša draga Zarifović Rasima, dana 25.09.2023. godine u 76-oj godini života, preselila...

Na Ahiret preselio Šabić (Rašida) Emin

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Šabić (Rašida) Emin dana 26. 07.2023.godine u 71-oj godini života preselio na Ahiret. DŽENAZA NAMAZ...

Na Ahiret preselila Čajić (rođ. Porčić) Mejra

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Čajić (rođ. Porčić) Mejra dana 25. 07.2023.godine u 74-oj godini života preselila na Ahiret. Dženaza namaz...

Na Ahiret preselio Bojić (Alija) Mustafa

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Omanović (Mehmeda) Ibrahim – prof. Ibro, dana 24.09.2023. godine...

Na Ahiret preselila Pandžić (rođ. Jušić) Šaha

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Omanović (Mehmeda) Ibrahim – prof. Ibro, dana 24.09.2023. godine...

Na Ahiret preselila Mujić (Jakupović) Rukije

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodinu, prijatelje i komšije da je naša draga Mujić (Jakupović) Rukije, dana 16.09.2023.g u 89-oj godini života, preselila na Ahiret. Dženaza namaz...

Na Ahiret preselio Kajtazović (Zaima) Hasan

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naša draga Kapić Zejna – Zlatka, dana 15.09.2023. godine u 80-oj godini...

Na Ahiret preselila Kapić Zejna – Zlatka

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naša draga Kapić Zejna – Zlatka, dana 15.09.2023. godine u 80-oj godini...

Na Ahiret preselio Nuhanović (Sulejmana) Nurija

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini i prijateljima da je naša draga Šepić (rođ. Murić) Saća dana 15.09.2023.god. u 78-oj god. preselila...

Na Ahiret preselila Šepić (rođ. Murić) Saća

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naša draga Suljić (Haris) Nejra, dana 13.09.2023. godine u 2-oj godini života,...

Na Ahiret preselio Ćoralić (Mustafa) Muharem – Hari

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naša draga Suljić (Haris) Nejra, dana 13.09.2023. godine u 2-oj godini života,...

Na Ahiret preselio Dizdarević (Alaga) Muhamed

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naša draga Suljić (Haris) Nejra, dana 13.09.2023. godine u 2-oj godini života,...

Na Ahiret preselila Suljić (Haris) Nejra

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naša draga Suljić (Haris) Nejra, dana 13.09.2023. godine u 2-oj godini života,...

Na Ahiret preselio Delić (Asim) Zlatan

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Šarić (rođ. Kudić) Nure, dana 10.09.2023. godine u 81-oj godini...

Na Ahiret preselio Hozanović (Husein) Mujo – Pelin

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Šarić (rođ. Kudić) Nure, dana 10.09.2023. godine u 81-oj godini...

Na Ahiret preselila Šarić (rođ. Kudić) Nure

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Šarić (rođ. Kudić) Nure, dana 10.09.2023. godine u 81-oj godini...

Na Ahiret preselila Kalender (rođ. Habibović) Ermina

Dana 09.09.2023. u 49- godini života, na ahiret je preselila KALENDER rod. Habibović (Agan) ERMINA Iz Sanskog Mosta. Dženaza namaz će se klanjati u nedelju.10...

Na Ahiret preselio Goretić (Osme) Kadir-Braco

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Goretić (Osme) Kadir-Braco, dana 09.09.2023. godine u 75-oj godini...

Na Ahiret preselio Džakulić (Salko) Mehmed

Obavještavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i komšije da je dana 06.09.2023.god.u 55-oj.godini života na Ahiret preselila naša draga Perviz (Jašić) Arifa. Dženaza kreće u petak, 08.09.2023...

Na Ahiret preselila Perviz (Jašić) Arifa

Obavještavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i komšije da je dana 06.09.2023.god.u 55-oj.godini života na Ahiret preselila naša draga Perviz (Jašić) Arifa. Dženaza kreće u petak, 08.09.2023...

Na Ahiret preselio Osmanagić (Muharem) Ismet

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama tužnu vijest da nam je naš dragi OSMANAGIĆ (MUHAREM )ISMET dana 04.09.2023.godine na ahiret preselio u 69-oj...

Na Ahiret preselio Dizdarević (Jusuf) Remzija

Tužnim srcem i bolom u duši javljamo rodbini i prijateljima da je naš dragi Dizdarević (Jusuf) Remzija dana 02.09.2023.god. preselio na ahiret. Dženaza će se...

Na Ahiret preselio Alija (Smail) Pozderac

Obavještavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i komšije da je dana 02.09.2023.god.u 58-oj.godini života na Ahiret preselila naša draga Porčić (Ibrahima) Sedija. Dženaza namaz će se obaviti ...

Na Ahiret preselila Bajrić Đulse

Obavještavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i komšije da je dana 02.09.2023.god.u 58-oj.godini života na Ahiret preselila naša draga Porčić (Ibrahima) Sedija. Dženaza namaz će se obaviti ...

Na Ahiret preselila Porčić (Ibrahima) Sedija

Obavještavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i komšije da je dana 02.09.2023.god.u 58-oj.godini života na Ahiret preselila naša draga Porčić (Ibrahima) Sedija. Dženaza namaz će se obaviti ...

Na Ahiret preselila Hadžić (rođ. Kovačević) Mujesira

Obavještavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i komšije da je dana 03.09.2023.god.u 77-oj.godini života na Ahiret preselila naša draga Hadžić (rođ. Kovačević) Mujesira. Dženaza namaz pće se...

Na ahiret preselio Hadžić (Ibrahim) Muharem

Obavještavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i komšije da je dana 01.09.2023.god.u 83-oj.godini života na Ahiret preselila naša draga ĆATIĆ (r. Bašić) HANČE. Dženaza namaz polazi (nedjelja)...

Na Ahiret preselio Sedić (Huse) Refik

Obavještavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i komšije da je dana 01.09.2023.god.u 83-oj.godini života na Ahiret preselila naša draga ĆATIĆ (r. Bašić) HANČE. Dženaza namaz polazi (nedjelja)...

Na ahiret preselila Samardžić (Čizmić) Fatima

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Duraković (Fehim) Đulaga, dana 30.08.2023. godine u 58-oj godini...

Na Ahiret preselio Duraković (Fehim) Đulaga

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Duraković (Fehim) Đulaga, dana 30.08.2023. godine u 58-oj godini...

Na Ahiret preselila Selimović (rođ. Hodžić) Zuhra

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Perviz (Osman) Munib, dana 29.08.2023. godine u 91-oj godini...

Na Ahiret preselio Perviz (Osman) Munib

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Perviz (Osman) Munib, dana 29.08.2023. godine u 91-oj godini...

Na Ahiret preselila Rizvanović (rod. Šišić) Derviše

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Huskić (Ibro) Emine, dana 27.08.2023. godine u 78-oj godini života,...

Na Ahiret preselio Nanić (Arif) Suvad

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Huskić (Ibro) Emine, dana 27.08.2023. godine u 78-oj godini života,...

Na Ahiret preselila Huskić (Ibro) Emine

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Huskić (Ibro) Emine, dana 27.08.2023. godine u 78-oj godini života,...

Na Ahiret preselila Begić (Okana) Fatime

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je nasa draga Salkić (rođ. Halilagić) Ibriha dana 26.08.2023, godine, u 49-oj godini života preselila na Ahiret. Dženaza namaz...

Na Ahiret preselio Duraković (Alage) Ibro

Tužnim srcem i bolom u duši obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Duraković (Alage) Ibro, dana 26.08.2023. godine u 75-oj godini života,...

Na Ahiret preselio Ljubijankić (Šaćir) Faruk – Šaćkin

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je nasa draga Bašagić (r. Tahirović) Esma dana 24.08.2023, godine, u 59-oj godini života preselila na Ahiret. Dženaza namaz...

Drugi upravo čitaju