Nikola Blešić

UPOKOJIO SE MOJ UJAK

nikola blešić

Nikola Blešić

U stalnom radu život brzo prođe i put za odmor dođe! Siromašniji bez tvoga glasa, počivaj u miru kod Crkve Svetog Spasa.

Sestrić NENE s PORODICOM

citulje.novosti.rs