NIKO – NIKICA VRLJIČAK

NIKO – NIKICA VRLJIČAK


Otiš’o je otac moj polako

Otiš’o je s mirisima jutra

Dal’ je znao da se vratit neće.

Tvoja Dana