back to top

Nekrolog Vlade Bazina 1947. – 2022. Sahrana će se obaviti na groblju sv. Stjepana, Gorica – Sovići 29.9.2022. godine, četvrtak, u 16:00 časova. Grude 28.09.2022

Nekrolog Vlade Bazina 1947. – 2022. Sahrana će se obaviti na groblju sv. Stjepana, Gorica – Sovići 29.9.2022. godine, četvrtak, u 16:00 časova. Grude 28.09.2022