back to top

Nekrolog Vinko Stanić 1940. – 2022. Dženaza će biti u srijedu, 28. septembra. 2022. godine u Rapovinama u 15:00 sati. Livno 27.09.2022

Nekrolog Vinko Stanić 1940. – 2022. Dženaza će biti u srijedu, 28. septembra. 2022. godine u Rapovinama u 15:00 sati. Livno 27.09.2022