Nekrolog Tomislav Mihalj 1939. – 2022. Dženaza će se obaviti 28.10.2022. godine, u 13.15 časova na gradskom groblju Bare. Sarajevo 28.10.2022

Nekrolog Tomislav Mihalj 1939. – 2022. Dženaza će se obaviti 28.10.2022. godine, u 13.15 časova na gradskom groblju Bare. Sarajevo 28.10.2022