Nekrolog Marija Grubišić 1930. – 2022. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 29.09.2022. godine, u 16:00 sati na mjesnom groblju Crkve u župi Posuški Gradac. Posušje 28.09.2022

Nekrolog Marija Grubišić 1930. – 2022. Dženaza će se obaviti u četvrtak, 29.09.2022. godine, u 16:00 sati na mjesnom groblju Crkve u župi Posuški Gradac. Posušje 28.09.2022