back to top

Na Ahiret preselio Jusuf Zjakić

Jusuf Zjakić rođen je 19.3.1937. godine a kao ratno siroče biva smješten u Dom za ratnu siročad u Sarajevu, odakle ga je preuzela porodica Mustafe Tanovića u Sarajevu. Nakon završetka osnovne škole u Sarajevu vraća se u Bihać, gdje pohađa Gimnaziju.

Prvo radno iskustvo stiče u Elektrodistribuciji Bihać a od 1962. godine aktivno se bavi politikom i biva biran na poziciju predsjednika sindikata, a zatim Sekretara Općinskog komiteta partije, potpredsjednika, a zatim i predsjednika Skupštine Opštine Bihać. Bio je i direktor RO Žitoprerada, a radni vijek završio je na dužnosti pomoćnika Republičkog sekretara za narodnu obranu.

Odlikovan je „Novembarskom nagradom Grada Bihaća“, „Ordenom rada sa srebrnim vijencem“, „Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom“ te odličjima Organizacionog komiteta XIV Olimpijskih igara u Sarajevu.

Komemoracija Jusufu Zjakiću će biti obavljena u petak 26.04.2024. godine u 12 sati u sali Muzeja AVNOJ-a, dok će se dženaza obaviti istog dana u 14 sati u džematu Harmani.

dijasporainfo.net