Monika Slišković

monika slišković
MONIKA SLIŠKOVIĆ

24.10.2022. – 24.10.2023.

Hvala ti za dobrotu, ljubav i sreću kojom si nas uvijek nesebično darivala.

Neka te čuvaju anđeli kako si ti čuvala i pazila nas.

www.ljportal.com