back to top

MILORAD-ŠUĆO VUČINIĆ

milorad-šućo   vučinić
— 7.2.2023.

MILORAD-ŠUĆO VUČINIĆ

Informacije o pogrebu

Vrijeme pogreba
: 7.2.2023.

Groblje
: Groblje Straševina – Nikšić

Mjesto pokopa
: Centralni region, Crna Gora, Nikšić

Ožalošćeni
: supruga MILIJANA, sinovi: RAJKO i RADOMAN, šćeri: BOŽIDARKA i ANA, unučad i praunučad