Mileva (kći Slavke) Milojević

Mileva (rođena Slavka) Milojević1943 – 2022 05.04.2022. Bileća