MESUD ŠAHIĆ

IN MEMORIAM

MESUD ŠAHIĆ

13.11.1964.  – 
23.08.1993.

Zauvijek u našim srcima.

Selena i Ćamila