back to top

MEHMEDALIJE – ALJE REŠIDOVIĆA

TUŽNO SJEĆANJE

U srijedu, 14. septembra, navršavaju se dvije godine od smrti našeg dragog supruga, oca i dede

MEHMEDALIJE – ALJE REŠIDOVIĆA


Zauvijek si u našim mislima i srcima.

Edina, Vedrana, Jesenka i Noah