MATE VUKADIN (pok. Kaje i pok. Nikole iz Grboreza)

Zora svanu ti izčeznu, samo sićanje osta… † Zora svanu ti izčeznu, samo sićanje osta… † MATE VUKADIN (pok. Kaje i pok. Nikole iz Grboreza) 1942-24.11.2021 A vrime plovi i dani lete. Duša se bori. Godina prva bez tate Mate. Neki su rekli vrime ti bilo. zanemarujući da samo Bog daruje ljudske sate. Nek’ im bude tako, al’ srce bi tilo, još jednom te vidit tata Mate.

Tvoja obitelj1942-24.11.2021

A vrime plovi i dani lete. Duša se bori. Godina prva bez tate Mate. Neki su rekli vrime ti bilo. zanemarujući da samo Bog daruje ljudske sate. Nek’ im bude tako, al’ srce bi tilo, još jednom te vidit tata Mate. Tvoja obitelj