Marijan Artuković

MARIJAN ARTUKOVIĆ
12.09.2010. – 12.09.2022.
Postoji nešto što nikada umrijeti neće, a to je naša vjera u život vječni, uspomene i sjećanja na Tebe.

Počivaj u miru Božjem.
Tvoji najmiliji